Commonwealth Director of Public Prosecutions

Việt ngữ

Việt ngữ

Bản dịch

Địa chỉ Văn phòng và Chi tiết Liên lạc – Office locations and contact details
PDF icon [PDF] File [RTF]

Các Bước trong Thủ tục Truy tố – Steps in the Prosecution Process
PDF icon [PDF] File [RTF]

Trình Bằng chứng tại Tòa – Giving evidence in court
PDF icon [PDF] File [RTF]

Thuật ngữ thông dụng – Commonly used terms
PDF icon [PDF] File [RTF]

Chính sách Nạn nhân Tội phạm – Victims of Crime Policy
PDF icon [PDF] File [RTF]

Tờ Khai Hệ quả Nạn nhân Tội phạm – Victim Impact Statement
PDF icon [PDF] File [RTF]

Chính sách về Đơn Khiếu nại – Complaints Policy
PDF icon [PDF] File [RTF]
 

Dưới đây là những trang mạng của Chính phủ có thể có thông tin hữu ích cho nạn nhân tội phạm, kể cả thủ tục điều tra, những gì sẽ diễn ra trong và sau thủ tục tòa án và một cuộc tham quan phòng xử tiêu biểu.

Xin lưu ý nếu là nạn nhân tội phạm liên quan đến tội danh luật Liên bang can phạm đã bị cáo buộc, có khi quý vị sẽ không được sử dụng một số dịch vụ của Tiểu bang và Lãnh địa.